Over Ton

20171106_141043

Ik ben werkzaam in de civiele techniek als projectmanager/-leider (voorbereiding, aanbesteding en uitvoering) en (senior)directievoerder Mijn grootste kracht ligt in het zelfstandig en resultaatgericht werken binnen de kaders van de organisatie van de opdrachtgever.

Daarin werk ik bij voorkeur aan organisatie- en afdelingoverstijgende civieltechnische projecten, schrijf ik rapportages voor management en bestuur, en coördineer en begeleid deze projecten vanaf de initiatieffase tot en met de uitvoeringsfase.. Hierbij zijn doorgaans diverse interne en externe partijen betrokken, zoals diverse (gemeentelijke) afdelingen, projectontwikkelaars, aannemers, waterschappen, nutsbedrijven, hogere overheden en andere stakeholders zoals aanwonenden en ondernemers.

Deze projecten begeleid ik met contractvormen volgens RAW/UAV danwel UAV-gc. Het opstellen van projectplannen en het rapporteren aan de (bestuurlijk) opdrachtgever hierover doe ik volgens de principes van Projectmatig Werken en de GROTICK-aspecten. Tevens ben ik in het bezit van het certificaat PRINCE2 Foundation.

Het (coachend) sturen en inspireren van de betrokken interne en externe partijen en het ‘passend maken’ binnen de diverse technische, logistieke, intermenselijke, organisatorische en financiële kaders geeft daarin mijn grootste voldoening.

In dit werkveld beleef ik daarnaast al diverse jaren veel plezier aan het ontwikkelen en geven van praktische trainingen voor projectleiders, directievoerders en werkvoorbereiders/toezichthouders.