Gemeente Loosdrecht:
Projectleider en Directievoerder

januari 2000-december 2002

Uitvoering vervanging diverse wegen en riolering (traditionele en geïntegreerde contractvormen).