Gemeente Sliedrecht: 
Projectleider

juni 2012 – heden

  • Projectleiding/directievoering diverse onderhoudsbestekken.
  • Voorbereiding en uitvoering rioolvervanging Dichterswijk (budget ca €900.000,-).
  • Voorbereiding rioolvervanging Wetenschappersbuurt (budget ca € 750.000,-).
  • Voorbereiding en uitvoering diverse asfaltonderhoudswerken en –reconstructies.
  • Voorbereiding Groot Onderhoud Rivierdijk, dijk 1-3 (budget € 1.000.000,-).
  • Weginspecties volgens crow-systematiek en opstellen meerjaren-beheersplan.
  • Opstellen meerjarig onderhoudsbestek (open-posten bestek in RAW) voor elementenverharding.
  • Aansturen werkvoorbereiding en toezicht.