Gemeente Utrechtse Heuvelrug:
Projectleider voorbereiding en uitvoering

januari 2006-juni 2007

  • Voorbereiding en uitvoering diverse projecten zoals aanleg van 2 bergbezinkbassins, reconstructie Hoofdstraat, Bosstraat en meerdere andere wegen en rioolvervangingen.
  • Voorstudie herinrichting stationsplein Driebergen-Zeist.