Gemeente Vianen:
Senior Projectleider en Directievoerder

september 2008 – januari 2011

 • Aanleg fietstunnel onder A2 (uitvoering uav-gc contract, incl Raad van Arbitrage) aanneemsom € 1,3 miljoen, projectleiding/directievoering.
 • Aanleg rotondes bij toerit A27 (uitvoering uav-gc contract, aanleg 2e rotonde, aanneemsom ruim € 1 miljoen), projectleiding/directievoering.
 • Aanleg nieuwe Randweg (voorbereiding uav-gc contract, niet uitgevoerd ivm politieke besluitvorming)
 • Nieuwbouwwijk De Bleek (voorheen Varkenswei), aanleg ca. 40 woningen, voorbereiding RAW bestek bouwrijpmaken en aanzet tot uitvoering en voorbereiding woonrijpmaken). Budget ca. € 800.000,–
 • Nieuwbouwwijk De Plataan van Helsdingen (ca. 190 woningen). Aanleg door projectontwikkelaar incl infra. Advisering en controle (adhv uav-gc contract) civiele techniek in projectteam en richting Ontwikkelaar.
 • Nieuwbouwwijk Sluiseiland (ca. 200 woningen). Advisering civiele projectteam in voorfase tot aan contractvorming met ontwikkelaar (woningbouwvereniging).
 • Waterplan Vianen. Afronden gezamenlijk waterplan tussen gemeente en Waterschap.
 • Onderzoek intensivering of sluiting locale overslaghaven.
 • Voorbereiding en uitvoering verlenging passantensteiger en herstel kademuur.
 • Diverse reconstructies en onderhoudswerken, projectleiding/directievoering.
 • Aansturen toezicht.